1. احمدرضا اصغرپور ماسوله , بتول صیفوری طغرالجردی , اسیب شناسی روند باروری در شهر گچساران , تخستین همایش ملی آشیب شناسی اجتماعی , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
 2. احمدرضا اصغرپور ماسوله , زهرا برادران کاشانی , تحلیل کیفی شکل گیری فرسودگی جسمی و معضلات خانوادگی بلندمدت در میان خانه داران زن مراکز اقامتی شهر مشهد , گردشگری جغرافیا و توسعه پایدار , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
 3. مسعود فتاح زاده , غلامرضا صدیق اورعی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , مدلسازی عامل محور مکانیزم های حاکم بر افکار عمومی با تاکید بر نظرات افراطی , اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
 4. مسعود فتاح زاده , غلامرضا صدیق اورعی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , شبیه سازی سازوکارهای تغییر در افکار عمومی , اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
 5. حمیده صابر , احمدرضا اصغرپور ماسوله , غلامرضا صدیق اورعی , غلامرضا حسنی درمیان , کاربرد های مدل سازی عامل محور در جمعیت شناسی (رهیافتی نوین در علم جمعیت شناسی) , اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
 6. زهرا ناصری , احمدرضا اصغرپور ماسوله , محمد توکلی , مطهره توکلی , مقایسه میزان رضایت از زندگی بین دختران نوجوان مادر شاغل و مادر غیر شاغل در شهر مشهد در سال 91-92 , اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۷
 7. احمدرضا اصغرپور ماسوله , سیده سمانه امیری , آزمون های آزمایشگاهی به عنوان منبعی مهم برای دانش در علوم اجتماعی , کنفرانس بین المللی تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱
 8. ساره نعمتیان , محسن نوغانی دخت بهمنی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , چیستی و چرایی روش تحلیل روایت , سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۸
 9. احمدرضا اصغرپور ماسوله , مریم فانی , اوقات فراغت در شرایط ناکارآمدی فرهنگی؛ مطالعه کیفی دختران جوان درشهر بجستان , دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۷
 10. احمدرضا اصغرپور ماسوله , سیده سمانه امیری , مدل سازی عامل محور , جامعه شناسی و علوم اجتماعی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۵
 11. زهرا برادران کاشانی , مهدی کرمانی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , توانمندسازی خانه داران زن مراکز اقامتی: رویکردی راهبردی به ارتقاء رفاه منابع انسانی در صنعت گردشگری؛ مطالعه ای کیفی در شهر مشهد , همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۸
 12. احمدرضا اصغرپور ماسوله , سیده زینب غیور باغبانی , تحول در کارکردهای روضه زنانه، مطالعه مردم شناختی در شهر مشهد , ششمین کنفرانس مدیریت و برنامه ریزی شهری , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۱
 13. احمدرضا اصغرپور ماسوله , زهرا برادران کاشانی , مرتضی دیاری , فاطمه خدمتی بقمچ , کیفیت زندگی کاری خانه داران زن در مراکز اقامتی؛ یک مطالعه کیفی در شهر مشهد , ششمین کنفرانس مدیریت و برنامه ریزی شهری , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۱
 14. احمدرضا اصغرپور ماسوله , عطیه صادقی , فاصله تعاملی و معضل همکاری در مجتمعهای مسکونی؛ یک مطالعه موردی در شهر مشهد , ششمین کنفرانس ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۱
 15. احمدرضا اصغرپور ماسوله , فائزه زمانی خرازی طوس , تاثیر ویژگی های اجتماعی و کالبدی فضای شهری بر انسجام اجتماعی در مجتمع های مسکونی )مطالعه موردی: مجتمع آپارتمان های مرتفع شهر جدید( , ششمین همایش ملی مدیریت و برنامه ریزی شغلی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۱
 16. احمدرضا اصغرپور ماسوله , زهرا برادران کاشانی , گرانباری و تعارض نقش در میان خانه داران زن مراکز اقامتی شهر مشهد؛ مطالعه کیفی , اولین همایش بین المللی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۷
 17. سیده زینب غیور باغبانی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , تغییر هنجارهای اجتماعی مناسک دینی، مردم شناسیِ یک روضه زنانه در مشهد , اولین کنگره پژوهش و تفکر دینی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۷
 18. نرجس محمدی کلاته میراسماعیل , احمدرضا اصغرپور ماسوله , تعاملات در یک ابزار تعاملی مجازی و ارتباطی , جامعه شناسی و علوم اجتماعی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۲
 19. احمدرضا اصغرپور ماسوله , حبیب الله آسوده , نگرش مدیران نسبت به مددجویان مورد حمایت (مطالعه موردى کمیته امداد امام خمینى (ره) استان خراسان رضوى) , مدیریت اسلامى در فرهنگ رضوى , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۲
 20. عطیه صادقی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , محسن نوغانی دخت بهمنی , سرمایه اجتماعی،جنسیت و موفقیت شغلی , کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۵
 21. احمدرضا اصغرپور ماسوله , نرجس محمدی کلاته میر اسماعیل , تاثیر روابط اجتماعی میان اعضای خانواده بر تماشای شبکه های غربی در میان دانشجویان شهر مشهد , اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱
 22. عطیه صادقی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , تفکیک های کژکارکرد و معضل همکاری در مجتمع های مسکونی یک بررسی کیفی در شهر مشهد , کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۲
 23. احمدرضا اصغرپور ماسوله , عطیه صادقی , ادراک ساکنان از همکاری و نفع جمعی در مجتمع های مسکونی: مطالعه مورردی مجتمع های مسکونی شهر مشهد , کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۲
 24. احمدرضا اصغرپور ماسوله , نرجس محمدی کلاته میراسماعیل , مصرف رسانه و تاثیر آن بر روابط با اعضای خانواده در میان دانشجویان، مطالعه موردی یک دانشگاه دولتی , کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۲
 25. احمدرضا اصغرپور ماسوله , حمیدرضا شیخ نظر سلامی , تاثیر اعتیار بر تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان (مطالعه موردی کانون های اصلاح و تربیت استان های خراسان رضوی و شمالی) , کنگره ملی دانشجویی کجروی های اجتماعی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۴
 26. سیده سمانه امیری , احمدرضا اصغرپور ماسوله , ظهور دینداری گزینشی در دختران جوان؛ یک بررسی کیفی در شهر مشهد , فرهنگ و تکنولوژی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱
 27. احمدرضا اصغرپور ماسوله , زهرا ناصری , غلامرضا حسنی درمیان , تاثیر اشتغال مادران بر کیفیت زندگی فرزندان در شهر مشهد , همایش ملی تحولات سبک زندگی در ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۴
 28. احمدرضا اصغرپور ماسوله , زهرا ناصری , غلامرضا حسنی درمیان , بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعمال مدیریت بدن دختران مطالعه موردی دختران نوجوان شهرستان مشهد , همایش تحولات سبک زندگی در ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۴
 29. سیده زینب غیور باغبانی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , عوامل موثر برالویت بندی گروه های مرجع جوانان , همایش ملی تحولات سبک زندگی در ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۴
 30. احمدرضا اصغرپور ماسوله , غلامرضا صدیق اورعی , مقابله اجتماعی با فاجعه در روستاهای شهرستان بم بعد از زلزله سال 1382 , ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران: پدافند غیرعامل , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
 31. احمدرضا اصغرپور ماسوله , علی یوسفی , نسبت میان هویت ملی و هویت های قومی در ایران , ششمین کنگره انجمن پدافند غیرعامل , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
 32. احمدرضا اصغرپور ماسوله , آتنا کامل قالیباف , ارایه چارچوب مفهومی جامعه شناختی برای «امنیت شهروندی در محله» , پنجمین کنفرانس مدیریت و برنامه ریزی شهری , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۴
 33. مریم احمدزاده گی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , الگوی مصرف خبر در میان دانشجویان , رسانه هاو مسائل اجتماعی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۶
 34. احمدرضا اصغرپور ماسوله , اوقات فراغت سالمندان، سرمایه اجتماعی و ظرفیت های توسعه اجتماعی , معماری کلان اوقات فراغت در تهران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۲۳
 35. احمدرضا اصغرپور ماسوله , محسن نوغانی دخت بهمنی , بررسی تطبیقی رویکردها و شاخص های مورد استفاده در سنجش سرمایه اجتماعی , سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۳
 36. محسن نوغانی دخت بهمنی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , ندا رضوی زاده هروی , سرمایه اجتماعی ،شبکه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی افراد تالاسمی , همایش سراسری تالاسمی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲/۱۶
 37. محسن نوغانی دخت بهمنی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , سرمایه اجتماعی و آموزش غیر رسمی برای توانمند سازی محرومین اجتماعی , آموزش و یادگیری غیر رسمی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲/۱۱
 38. احمدرضا اصغرپور ماسوله , محسن نوغانی دخت بهمنی , بررسی راهبردهای توسعه اجتماعی در شهرها با تاکید بر ایران , همایش انسان شناسی فرهنگی و اخلاق شهروندی , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱/۱۱