1. هدایت الله نیکخواه , مریم فانی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , سنجش نگرش دانشجویان نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن , جامعه شناسی کاربردی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۹۹-۱۲۲
 2. احمدرضا اصغرپور ماسوله , سیده سمانه امیری , غلامرضا صدیق اورعی , اعتماد در تعاملات اجتماعی، یک مطالعه تحربی آزمایشگاهی , جامعه شناسی کاربردی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۱۲۳-۱۳۸
 3. احمدرضا اصغرپور ماسوله , مهدی کرمانی , زهرا برادران کاشانی , پدیدارشناسی همسرگزینی دختران جوان در شهر مشهد , زن در فرهنگ و هنر - پژوهش زنان , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۴۹-۷۱
 4. سیده سمانه امیری , احمدرضا اصغرپور ماسوله , ظهور دین داری گزینشی در میان دختران جوان شهر مشهد: ارایه یک نظریه زمینه ای , علوم اجتماعی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۱-۲۲
 5. ایمان اسلامی , امیر سعدالدین , حسین بارانی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , مسیح اخباری , آسیب شناسی مشارکت مردمی در توسعه منایع آب شرب دام مراتع یزد مبتنی بر تکنیک دلفی , مرتع , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۳۶۴-۳۷۵
 6. احمدرضا اصغرپور ماسوله , محسن نوغانی دخت بهمنی , زهرا برادران کاشانی , مهدی کرمانی , توانمندسازی مهارت‌محور کارگران خدماتی زن (مطالعه‏ ای کیفی در مراکز اقامتی شهر مشهد) , زن در توسعه و سیاست - پژوهش زنان , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۳۶۳-۳۸۶
 7. احمدرضا اصغرپور ماسوله , عطیه صادقی , همکاری و خیر جمعی در یک مجتمع‌ مسکونی , مطالعات جامعه شناختی شهری , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۱۲۹-۱۶۰
 8. احمدرضا اصغرپور ماسوله , عطیه صادقی , مدل سازی عامل محور اعتماد در ساختارهای مختلف شبکه های اجتماعی , جامعه شناسی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۵۷-۸۶
 9. احمدرضا اصغرپور ماسوله , کاربرد تکنیک های شبیه سازی در علوم اجتماعی (یک بررسی انتقادی) , علوم اجتماعی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۷۷-۱۰۴
 10. الهام سلیمانی , محمدرضا آهنچیان , احمدرضا اصغرپور ماسوله , نقش هویت سازمانی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی و موسسه آموزش عالی خیام مشهد , علوم اجتماعی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱
 11. احمدرضا اصغرپور ماسوله , حمید رضا شیخ نظر سلامی , بررسی عوامل مؤثر بر بازگشت مجدد به کانون های اصلاح و تربیت استان های خراسان شمالی و رضوی , اصلاح و تربیت , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۲۴-۲۹
 12. احمدرضا اصغرپور ماسوله , علی یوسفی , سوگیری های ارزشی در مشارکت اجتماعی شهروندان در شهر مشهد , جغرافیا و توسعه فضای شهری , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱-۲۵
 13. مصطفی مهران فر , احمد فولادیان , احمدرضا اصغرپور ماسوله , تاثیر کیفیت زندگی مالکان و ساکنان بافت های فرسوده بر تمایل آنان به مشارکت در بهسازی و نوسازی در شهر مشهد , علوم اجتماعی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۵۷-۱۸۲
 14. احمدرضا اصغرپور ماسوله , حسین بهروان , چارچوبی مفهومی برای تحلیل جامعه شناختی همکاری میان کنشگران در برنامه های نوسازی بافت های فرسوده با تاکید بر منطقه ثامن مشهد , مشهد پژوهی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۳۵-۵۶
 15. احمدرضا اصغرپور ماسوله , مشارکت اجتماعی شهروندان در امور مربوط به شهرداری و عوامل موثر بر آن , مشهد پژوهی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۴۳-۶۴
 16. احمدرضا اصغرپور ماسوله , حسین بهروان , محسن نوغانی دخت بهمنی , علی یوسفی , تحلیل کنش های جمعی و تطبیق آن با مورد بافت فرسوده منطقه ثامن در مشهد , علوم اجتماعی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۱۵۱-۱۸۰
 17. سیدعلی حائری زاده , احمدرضا اصغرپور ماسوله , محسن نوغانی دخت بهمنی , سید علیرضا میرانوری بایگی , بررسی تاثیر روابط اجتماعی استاد-دانشجو بر موفقیت تحصیلی دانشجویان , علوم اجتماعی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۲۸-۴۹
 18. علی یوسفی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , قوم مداری و اثر آن بر روابط بین قومی در ایران , جامعه شناسی تاریخی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۱۲۵-۱۴۴
 19. احمدرضا اصغرپور ماسوله , غلامرضا صدیق اورعی , عدم توافق ارزشی زوجین و تاثیر ان بر ناسازگاری زوجین در مشهد , مطالعات اجتماعی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۶۴-۸۵
 20. محسن نوغانی دخت بهمنی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , بررسی تطبیقی رویکردها و شاخص های مورد استفاده در سنجش سرمایه اجتماعی , فرآیند مدیریت و توسعه , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹, صفحه ۳۲-۵۵
 21. محسن نوغانی دخت بهمنی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , شیما صفا , مهدی کرمانی , کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهد , علوم اجتماعی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶, صفحه ۱۱۱-۱۴۰
 22. محمد مظلوم خراسانی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , سنجش میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 84-83 و عوامل مؤثر بر آن , علوم اجتماعی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۱۹۳-۲۱۵